Een stukje historie

Het eerste begin.

In 1994 kwam Erik de Braal op het idee om in Raamsdonksveer een jeu de boulesclubje op te richten. Na een oproep in De Langstraat kwamen enkele enthousiastelingen bijeen en al snel was de club een feit. Bert van Kampen werd voorzitter, Koos Avontuur secretaris en Ferry Holleman vervulde de functie van penningmeester.

De eerste taak van het bestuur was op zoek naar een baan. Na wat gelobby gaf het toenmalige gemeenteraadslid Charley Meyer toestemming om achter het gemeentehuis te gaan spelen. De banen liepen wel een beetje af, maar daar maakte niemand zich druk over. In een kamertje op het gemeentehuis dat gebruikt mocht worden, werd koffie gezet.

Een nieuwe voorzitter en nieuwe banen.

In 1995 werd Cor van der Kuijp de nieuwe voorzitter en na inschrijving bij de Kamer van Koophandel en statuten die notarieel werden vastgelegd was op 5 oktober 1995 Jeu de Boulesvereniging ’t Veer geboren.
Nu nog op zoek naar meer en betere banen.
Die werden, in overleg en met medewerking van de Gemeente, aangelegd in de gemeentetuin. Jeu de Boulesvereniging ’t Veer zorgt verder voor het onderhoud. Nu hadden we de beschikking over 9 banen. In april 2000 wordt de baan officieel geopend door wethouder Lida Verschuren.
Later worden er bij de baan nog enkele banken geplaatst.

 Latere ontwikkelingen.

Als in 2002 Cor van de Kuijp komt te overlijden wordt Annie Blankers tot nieuwe voorzitter gekozen. Onder haar leiding wordt in 2012 contact opgenomen met de Rabobank Amerstreek om deel te nemen aan het Stroomversnellingsfonds. Dat lukt. Na 12 jaar is het hard nodig om de baan op te knappen. Na wat vernielingen is er veel werk aan de winkel.
Met het geboden geld kan er veel worden gerealiseerd. Veel leden zetten zich in voor de verbeteringen en verzetten veel werk. Na toestemming van de Gemeente Geertruidenberg kan er nabij de banen ook een opslagruimte  geplaatst worden. Op 10 mei 2014 zijn de banen heropend.

Per 1 maart 2014 stopt  Annie Blankers als voorzitter en neemt Frans de Haas haar functie over.
Er wordt deelgenomen aan de Dorpencompetitie; aan deze competitie nemen 8 dorpen uit de omgeving van Raamsdonksveer deel.

 2016 en later.

Gerard Boelaars neemt op 19 februari 2016 de voorzittershamer over van Frans de Haas.

Het ledenbestand wordt steeds ouder en is hard toe aan verjonging. Er moet meer actie komen, dus worden allerlei activiteiten bedacht om dat te verwezenlijken. In 2016 organiseren we voor het eerst een toernooi wat openstaat voor teams van buiten onze eigen vereniging. Het Irste Fèrse Snerttoernooi is een feit. We nemen deel aan Sjors Sportief, zoeken samenwerking met de basisschool en i.s.m de Gemeente worden er introductiedagen georganiseerd. 

In 2016 valt het besluit om dorpshuis De Haven te sluiten. E.e.a. houdt in dat er alleen nog gebruik kan worden gemaakt van de 9 banen en verder niets. Het bestuur zit niet stil en na lang zoeken, lobbyen en uitleggen wat ze willen, lukt het om gebruik te gaan maken van de voormalige  Juliana-mavo. De school wordt omgebouwd tot sportaccommodatie en er worden 9 banen aangelegd. In 2017 vindt tevens aansluiting plaats bij de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB).

           Blauw BestuurBlauw Het SpelBlauw LocatieBlauw Home button