Jeu de Boulesvereniging 't Veer

Oliebollen-triplet 2021

Alleen voor leden JdB ‘t Veer
  • Vul het formulier in voor het Oliebollen-triplet op 17 december
  • Ook als je NIET komt, dan graag invullen, zodat we weten dat er een keuze is gemaakt.
  • Heb je een triplet, dan alle namen invullen van de teamleden.
  • Heb je geen team, dan dat aangeven, wij proberen dan een team samen te stellen.
 
  • I.v.m. inkoop willen we weten met hoeveel personen we rekening moeten houden 
  • Eigen bijdrage €5,00 pp, te betalen uiterlijk 15 december aan de penningmeester (Nelleke), of door overmaking op rek.nr NL42 RABO 0143 0250 23 o.v.v. naam  + Oliebol

Oliebollen-triplet op 17 december