Verenigingsinformatie

Jeu de Boulesvereniging ’t Veer is opgericht op 5 oktober 1995.

Lang draaide het om gezelligheid en sportiviteit.

Wij zijn sinds 2017 aangesloten bij de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB)

Door deze aansluiting kwam de vereniging in een stroomversnelling.

Nu ligt de focus nog steeds op gezelligheid en sportiviteit, maar leden kunnen nu ook competitiviteit bij ons vinden.

In 2018 zijn we voor de eerste maal met 2 teams aan de ZCC gaan deelnemen, een competitie die onder leiding staat van het District Zuidwest van de NJBB. Ook in 2019 doen we met 2 teams mee.

Verder gaan we met 1 team in het seizoen 2019-2020 deel te gaan nemen aan de NPC; de Nationale Petanque Competitie (NJBB)

We hebben de beschikking over 15 buitenbanen en een eigen clublokaal met wedstrijdruimte.

Inmiddels hebben we onze baanverlichting gerealiseerd, zodat er in de winterperiode ook ’s avonds kan worden gespeeld

Als sportvereniging hebben wij er voor gekozen onze hele locatie rookvrij te maken

Speellocatie:

Meidoornstraat 5 (ingang Prunusstraat)

4941 KX Raamsdonksveer.

Soorten lidmaatschap:

Elk nieuw lid wordt aangemeld bij de NJBB. Hiervoor krijgt men een NJBB clubkaart.

Leden krijgen hiervoor een aansprakelijkheids – en een ongevallenverzekering. Opgemerkt moet worden dat de meeste verzekeringen niet uitkeren bij sportevenementen, vandaar deze verzekeringen.

Als extra kan gekozen worden voor een wedstrijdlicentie. Met een W-licentie kan men aan alle toernooien meedoen die vallen onder auspiciën van de NJBB. Voor deelname aan bv de ZCC en NPC is een W-licentie verplicht.

Kosten lidmaatschap 2019:*

Lid incl. clubkaart NJBB: € 60,00

Lid incl. W-licentie NJBB: € 80,00

Jeugd t/m 17 jaar krijgt een Jeugd-licentie;
hiermee kan aan alle toernooien worden deelgenomen.

Jeugd-lid incl. Jeugd-licentie NJBB: € 40,00

* eenmalig inschrijfgeld: € 5,00

Rek.nr: NL42RABO0143025023
KvK: 40272562