G

Gagner le point
Een boule dichterbij leggen dan die van de tegenstander.

Galerie
De verzameling toeschouwers die als een haag rondom een partij staat.

Gari
Andere naam voor but.

Gratonner
Als een boule op zijn weg over de grond afgeremd wordt door allerlei ongerechtigheden zoals kleine steentjes (gratons), kleine takjes en dergelijke.

Gratton
Mythische steentjes die, met bijvoorbeeld eikeltjes op de grond en het slecht neerkomen van een boule, de oorzaak zouden zijn van alle slechte punten.

H

 

I

Ination directe
Wedstrijdsysteem waarbij iedere verloren partij onmiddellijk uitschakeling van verdere deelname betekent.

Interdit
Het terrein dat zich buiten het toegestane speelvak (zie cadre) bevindt en waar boules en buts ongeldig worden; ook: verboden of niet-toegestaan terrein.

Invaller
Een bouler die de plaats van een speler inneemt voor de resterende te spelen partijen.