P

Pailler
Meten met een takje of een strootje.

Palet
Een palet behalen betekent een carreau maken.

Partie
De tijd die nodig is voor een van de equipes om 13 punten te maken.

Pendu
Ieder voorwerp dat het toegestane terrein verlaat.

Petanque
Letterlijk: Met gesloten voeten. In Nederland wordt vaak gesproken over Jeu de Boules als men Petanque bedoelt.

Petit
Andere naam voor but.

Pièce   (stuk, geldstuk, munt)
Tossen om te bepalen welke equipe als eerste het but mag werpen.

Pieds-tanques
De voeten bijeen houden.

Plombee
Een heel hoge boule spelen met veel tegeneffect. De boule rolt weinig door. Veel gespeeld om ongelijk terrein.

Pointer
Proberen om een boule zo dicht mogelijk bij het but te krijgen, plaatsen

Pointeren
Plaatsen van een bal die stil komt te liggen op van te voren bedachte plaats.

Pointeur
De speler die zich toelegt op het plaatsen van een boule (eerste in team).

Portée
Actie om een boule hoog en tamelijk dicht bij het but te werpen, opdat de boule niet ver doorrolt na het neerkomen op de grond. Demi-portée: de meest voorkomende manier van spelen waarbij de boule halfhoog en op een variabele afstand tussen de cirkel en het but wordt geworpen. In het Nederlands schrijven we portee en demi-portee.

Poule
Groep van drie of vier equipes van wie er slechts twee gekwalificeerd worden voor het verdere vervolg van het toernooi; in het Nederlands spreken we in dit geval over een ‘Franse poule’. In ons land kan een poule ook een competitiepoule zijn, doorgaans met zestien equipes die elkaar gedurende drie zondagen eenmaal treffen.

Poussette
Het opduwen of opspelen van een van de eigen boules.

Provençal
Een spel dat op petanque lijkt en gespeeld wordt op een terrein van 15 x 21 m. Men pointeert op één voet. Tireren gaat met een aanloop van drie passen vanaf de werpcirkel.

Q

Querulant
Kan zowel persoon als een boule zijn, die erg vervelend in de weg ligt

R

Racler – Ramasser
Een boule raken door eerst tamelijk ver daarvoor op de grond te komen.

Raclette – Rafle – Raspaille
De boule wordt rollende over de grond geschoten.

Rafle
Manier van schieten waarbij de boule ver voor het te raken object op de grond neerkomt. Tir à la rafle: schieten over de grond.

Rami
Een geluksworp, een onverwachte meevaller.

Raspaillette
Wanneer de boule eerst op de grond komt alvorens de boule te raken. Schiet-roulette waar experts zeer sceptisch over kunnen oordelen.

Refente
De weg vrijmaken door een groep boules uit elkaar te schieten, met de hoop dichterbij de but te komen.

Rentrer
Door te plaatsen een boule op te stoten die daardoor dichterbij het but komt te liggen.

Rétro
Een boule vol raken, waarbij de eigen boule iets terugrolt in de richting van de werpcirkel.

Rond
De cirkel die men op het terrein trekt en waarin men moet staan wanneer boule of but worden

Roulette
Het rollend plaatsen.

RPS
Reglement Petanque Sport.