Y

Z

 Zwitsers systeem
Een systeemvorm waarin het beste team ook de eerlijkste kans krijgt.