Het eerste begin

In 1994 kwam Erik de Braal op het idee om in Raamsdonkveer een Jeu de Boules clubje op te richten. Na een oproep in de Langstraat kwamen enkele enthousiastelingen bijeen en al snel was de club een feit. Bert van Kampen werd voorzitter, Koos Avontuur secretaris en Ferry Holleman vervulde de functie van penningmeester.

De eerste taak van het bestuur was op zoek gaan naar een baan. Na wat gelobby gaf het toenmalige gemeenteraadslid Charley Meyer toestemming om achter het gemeentehuis te gaan spelen. De banen liepen wel een beetje af, maar dat maakte niemand zich druk over. In een kamertje op het gemeentehuis, dat gebruikt mocht worden, werd koffie gezet

Een nieuwe voorzitter en nieuwe banen

In 1995 werd Cor van der Kuijp de nieuwe voorzitter en na inschrijving bij de Kamer van Koophandel en statuten de notarieel werden vastgesteld was op 5 oktober 1995 Jeu de Boules ‘t Veer geboren. |

Nu nog op zoek naar meer en betere banen. Die werden in overleg en met medewerking van de Gemeente, aangelegd in de gemeentetuin. Jeu de Boules ‘t Veer zorgt verder voor het onderhoud. Nu hadden we de beschikking over 9 banen. In april 2000 wordt de baan officieel geopend door wethouder Lida Verschuren. Later worden er bij de banen nog enkele bankjes geplaatst.

De latere ontwikkelingen

Als in 2002 Cor van der Kuijp komt te overlijden wordt Annie Blankers tot nieuwe voorzitter gekozen. Onder haar leiding wordt in 2012 contact opgenomen met Rabobank Amerstreek om deel te nemen aan het Stroomversnellingsfonds. Dat lukt!

Na 12 jaar is het hard nodig om de baan op te knappen. Na wat vernielingen is er veel werk aan de winkel. Met het geboden geld kan er veel worden gerealiseerd. Veel leden zetten zich in voor de verbeteringen en verzetten veel werk. Na toestemming van de gemeente Geertruidenberg kan er nabij de banen ook een opslagruimte geplaatst worden. Op 10 mei 2014 zijn de banen heropend.

In 2017 vindt aansluiting plaats bij de NJBB en in 2018, wordt noodgedwongen uitgeweken naar een nieuwe locatie. Met hulp van vele vrijwilligers wordt een overdekt terras aangelegd en wordt het clublokaal aangekleed. Eigenhandig worden en nog twee extra banen aangelegd, en wordt het buitenterrein voorzien van verlichting en bloembakker. Het terrein met 15 banen ziet er sfeervol uit.