Verenigings-informatie

Jeu de Boules het veer is opgericht op 5 oktober 1995. Lang draaide het om gezelligheid en sportiviteit. Sinds 2017 zijn we aangesloten bij de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB). Door deze aansluiting kwam de vereniging in een stroomversnelling. Nu ligt de focus nog steeds op gezelligheid en sportiviteit, maar leden kunnen nu ook competitiviteit bij ons vinden.

In 2018 zijn we voor de eerste maal met 2 teams aan de ZCC gaan deelnemen, een competitie die onder leiding staat van District Zuidwest van de NJBB. Ook de jaren daarna spelen we in deze competitie. Verder spelen we het seizoen 2019 – 2020 voor het eerst met één team in de NPC; de Nationale Petanque Competitie.

We hebben de beschikking over 15 buitenbanen en een eigen clublokaal met wedstrijdruimte. Inmiddels hebben we onze baanverlichting gerealiseerd, zodat er in de winterperiode ook ‘s avonds kan worden gespeeld. Als sportvereniging hebben wij er voor gekozen onze hele locatie rookvrij te maken.

Lidmaatschap

Elk nieuw lid wordt aangemeld bij de NJBB. Hiedoor krijgt men een NJBB-Licentie. Alle leden krijgen hiervoor een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering. Opgemerkt moet worden dat de meeste verzekeringen niet uitkeren bij sportevenementen, vandaar deze verzekeringen. Met een NJBB-Licentie is men gerechtigd om aan alle toernooien en competities deel te nemen die onder auspiciën van de NJBB worden georganiseerd.

Kosten lidmaatschap:
NJBB-Licentie vanaf 18 jaar: €76,- per jaar*
NJBB-Licentie jeugd t/m 17 jaar: €50,- per jaar

*Eenmalige inschrijfkosten €5,-

Rekeningnummer: NL42 RABO 0143 0250 23
KVK: 40272565

Onze Speellocatie

Meidoornstraat 5 (Ingang Prunusstraat)
4941KX, Raamsdonkveer